ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੇਚ

  • Wood Screws

    ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੇਚ

    ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੇਚ ਇੱਕ ਸਿਰ, ਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈੱਡਡ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਥਰਿੱਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥ੍ਰੈਡਡ (ਪੀਟੀ) ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਹੈ. ਮੁਖੀ. ਪੇਚ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਚ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੇਚ ਫਲੈਟ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.