ਹੇਕਸ ਬੋਲਟ

  • Hex bolt

    ਹੇਕਸ ਬੋਲਟ

    ਹੇਕਸ ਬੋਲਟ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੈਕਸ ਬੋਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇਕ ਹੇਕਸਾਗੋਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥ੍ਰੈੱਡਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.