ਡ੍ਰਾਈਵਾਲ ਵਾਲ

  • Drywall Screws

    ਡ੍ਰਾਈਵਲ ਪੇਚ

    ਕਠੋਰ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਾਲ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਧਾਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵੌਲ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ.